Feed on
Posts
Comments

Menförfaanjävlavalhelvete

Precis som varenda kotte jag har pratat med idag känner jag mig nedslagen över det faktum att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Det är sannerligen inget gott tecken. Parallellen till uppseglande nazitiden är alltför tydlig för att bortse från. Instabil ekonomi med hög arbetslöshet och genast behövs en syndabock.

Och i Frankrike utvisar Sarkozy romerna. Sannerligen inget gott tecken.
Jag inser att jag börjar låta gammal, men det är mörka tider vi lever i. Och här går vi omkring och känner oss så moderna och upplysta. Jovisst..

Det enda positiva jag kan se i detta är att det eventuellt medför en öppen diskussion om integration. Jag ser ingen anledning att begränsa invandringen (eller att ha gränser överhuvudtaget), men självklart borde ju alla som kommer till Sverige, oavsett orsak, beredas plats i samhället så att varenda kotte kommer till användning och får leva i gemenskap. Något som många infödda svenskar skulle må bra av också.
Tyvärr är det svårt att ordna det ens för majoriteten av detta lands innevånare då vi lever i en tid av ständigt höjda krav på effektivitet, vinst och tillväxt. Det ingår liksom i systemet att en del måste stå utanför, eftersom full sysselsättning aldrig kan uppnås och alla inte heller kan prestera på en sån nivå.
Och då finns väl ingen anledning för de individerna att finnas, eller?

Muntert idag, visst.

Leave a Reply